Květen 2010

Nejpravdivější pohádka na světě

14. května 2010 v 10:01 | Suruki Okamoto
Bylo, nebylo, jednou se zeptal chlapec děvčete:
Chceš si mě vzít za muže?
Děvče odpovědělo: Ne.
A pak děvče žilo samo na věky věků a chodilo nakupovat,
tancovat, cestovalo, mělo kopu přátel,
pilo Martini a vždy
mělo čistý dům a nikdy nemuselo vařit.

A nikdy nepoznalo pravou lásku…
Nikdy nepoznalo ty horoucí polibky v polobdění,
tu spalující touhu vášně za ranního úsvitu,
to bušení srdce v naději, že zaslechne dech své lásky,
to chvění v očekávání milostné slasti
tu šílenou touhu probdělé promilované noci,
ty slzičky štěstí po úžasném milování…
A děvče se ohlédlo zpět a chtělo vrátit čas.
Chtělo říct tomu chlapci ano! Ano chci si tě vzít!
Ale chlapec už si vzal jiné děvče,
Neměli perfektně uklizený dům,
vařili jen občas, ale za to se milovali,
tančili a cestovali spolu, líbali se, objímali, pili šampáňo
a žili jeden pro druhého…
A když přišla smrt, vidělo děvče, že nezbylo už nic co by těm dvěma,
na rozdíl od ní, vzala…